تاریکخانه ظهور و ثبوت فایبرگلاس

استفاده از LED برای به حداقل رسیدن آسیب عکس

حداقل نشتی نور به دلیل دو پله بودن کفی و قاب

مشخصات فنی

تاریکخانه ظهور و ثبوت فایبرگلاس

مشخصات

ابعاد

وزن

محصولات مشابه

تاریکخانه ظهور و ثبوت ABS

نگاتوسکوپ OPG

لایت کیور بی سیم

گوتاکاتر بی سیم

آمالگاماتور کپسولی دورمتغیر